Veridis Desert Challenge


בהקלקתי מטה אני מסכים ל

תנאים וכללים

אני מבין שאני עומד ליצור אלבום תמונות ציבורי ולפרסם קישור אליו בדף הפייסבוק שלי. אני מקבל הזדמנות ברורה מאוד לבדוק את התמונות שלי ולהסיר את אלו שאני לא רוצה מראש. אני מפרסם את האלבום שלי מרצוני החופשי. אין לי ולא יהיו תלונות נגד המפעילים או הבעלים של שירות זה. לאחר שהאלבום יפורסם אני אבדוק את התוצאה ואוודא שאני מרוצה ממנה. אני מבין שאני יכול להסיר כל תמונה מהאלבום הציבורי שלי על ידי חזרה על תהליך זה. אני יודע איך להסיר את הקישור מפייסבוק במקרה שמאוחר יותר אשנה את דעתי. קראתי והבנתי את מלוא התנאים שפורסמו כאן