Migdal Epic Israel 2019


בהקלקתי מטה אני מסכים ל

תנאים וכללים

אני מבין שאני עומד לפרסם אלבום תמונות ולהעלות קישור אליו בדף הפייסבוק שלי. אני מפרסם את האלבום מרצוני החופשי. לאחר שהאלבום יפורסם אבדוק את התוצאה לוודא שאני מרוצה ממנה. אני יודע איך להסיר תמונות מהאלבום ואיך להסיר את הקישור אליו מפייסבוק אם אשנה את דעתי מאוחר יותר. אני מסכים למערכת לשמור את כתובת האימייל שלי ולשלוח לי פרסומות בנושאים קשורים. אין לי ולא יהיו תלונות נגד הבעלים או המפעילים של שירות זה. קראתי והבנתי את רשימת התנאים המלאים שפורסמה כאן


צילומים: SportPhotography: Ronen Topelberg Tomer Feder, Dotan Halevi, Ofer Eavri, Yoav Lavi