סובב עמק 2022
Фото по: Eran Yardeni, Aviv Cohen, Guy Bach, Maor Elhiani