לרוץ איתה 2022
Фото по: Dubi Blitt, Boaz Amidror, Yoav Lavi