בשביל הבנים הדרוזים 2022
Фото по: Ronen Topelberg, Dotan Halevi, Eran Yardeni, Mark Nomder, Nir Sharon, Omri Gutman