סובב טורקי תל-אביב 2022
Фото по: SportPhotography - Eran Yardeni, Eran Shlomo, Mark Nomder, Tomer Feder, Udi Dvir, Omri Gutman, Ronen Horesh, Tim Nodelman, Ksenia Galperin, Amit Agronov