חצי מרתון סאקוני חיפה 2018
Фото по: ערן ירדני, ערן גילווארג, תומר ארבל