חצי מרתון עמק המעיינות
Фото по: Dotan Halevy, Eran Yardeni, Ofer Eavri