מרוץ הסרגל ה-1
Фото по: Dubi Blitt, Maxim Dupliy, Yoav Lavi