סובב עזריאלי ירושלים 2024
Фото по: SportPhotography: Ronen Toperlberg, Tomer Feder, Dotan Halevy, Alex Gilenson, Ronen Horesh